Tổng hợp sách bài giảng giáo trình tim mạch học

Loading...

Tổng hợp sách bài giảng giáo trình tim mạch học

Dưới đây là chi tiết các cuốn sách, bài giảng, giáo trình về tim mạch học bao gồm: Hơn một nghìn bài giảng tim mạch học; Sách ngoại văn tim mạch; Sách tiếng Việt, sách dịch; GUIDELINE VIỆT NAM, AHA, ESC; Tạp chí tim mạch học Việt Nam; VIDEO ECG, SIÊU ÂM TIM; Phần mềm Y Khoa….

I. 1000+ Bài giảng tim mạch học

 1. Hội nghị tim mạch phía nam 2017
 2. Hội nghị tim mạch toàn quốc 2016
 3. Hội nghị tăng huyết áp 2016
 4. Hội nghị tim mạch toàn quốc 2015
 5. Bài giảng bệnh học tim mạch đại cương
 6. Bài giảng khóa học Điện tâm đồ của hội tim mạch Việt Nam
 7. Bài giảng siêu âm tim khóa 10 – Viện Tim mạch Việt Nam
 8. Bài giảng X quang ngực

II. Sách ngoại văn tim mạch

 1. 150 Problem EKG
 2. Atlas of Electrocardiography
 3. Auscultation Skills – Breath & Heart Sounds, 5th Edition
 4. Braunwald’s Heart Disease – A Textbook of Cardiovascular Medicine 10th 2015
 5. Braunwalds Heart Disease Review and Assessment
 6. Cardiac Drug Therapy-Humana Press (2015)
 7. Cardiac Drugs 1E (2013) [PDF] [UnitedVRG]
 8. Cardiac Imaging (RadCases), 1e
 9. Cardiology An Illustrated Textbook
 10. Cardiovascular Physiology , 8E, 2014
 11. Chatterjee K., Anderson M.-Cardiology An Illustrated Textbook
 12. Clinical Cardiology, Current Practice Guidelines – Demosthenes G. Katritsis
 13. ECG in Ten Days, 2e
 14. ECG Interpretation Made Incredibly Easy! (5th edition)
 15. ECGs for Beginners
 16. Grossman and Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8E (2014) [PDF] [UnitedVRG]
 17. Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices 2e
 18. Harrison’s Cardiovascular Medicine 3e 2017
 19. Hypertension and Cardiovascular Disease
 20. Hypertension_-Methods-and-Protocols-Humana-Press-2017
 21. Hypertension-and-Cardiovascular-Disease-Springer-International-Publishing-2016
 22. John R. Hampton-The ECG Made Easy-Churchill Livingstone
 23. Kaplans-Clinical-Hypertension
 24. Management of Cardiac Arrhythmias, 2E (2011)
 25. Management of complex cardiovascular problems 4e
 26. Marriott’s practical electrocardiography
 27. Michael H. Crawford MD FACC, John P. DiMarco MD PhD, Walter J. Paulus MD PhD-Cardiology, 3rd Edition -Mosby (2009)
 28. Oxford Handook of Cardiology 2nd Ed
 29. Siêu âm chẩn đoán – Carol M.Rumack, Stephanie R.Wilson, J.William Charbonfeau
 30. The ESC Textbook of Cardiovascular Imaging
 31. Vincent E. Friedewald (auth.)-Clinical Guide to Cardiovascular Disease-Springer-Verlag London (2016)

III. Sách tiếng Việt, sách dịch

 1. Bài giảng chọn lọc Nội khoa tim mạch – GS Nguyễn Huy Dung
 2. Bệnh học tim mạch – Phạm Nguyễn Vinh – Tập 1
 3. Bệnh học tim mạch – Phạm Nguyễn Vinh – Tập 2
 4. Bệnh mạch vành – GS Nguyễn Huy Dung
 5. Giải phẫu tim người trưởng thành ứng dụng siêu âm Doppler – TS. Tô Thanh Lịch
 6. HARRISON Tim mạch – Tiếng Việt
 7. Hướng dẫn đọc điện tim – GS Trần Đổ Trinh
 8. Learn ECG in a Day – Sajjan
 9. Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015
 10. Phác đồ chẩn đoán và điều trị cấp cứu tim mạch 2015
 11. Sách siêu âm từ cơ bản đến nâng cao
 12. Siêu âm tim: Cập nhật chẩn đoán
 13. Sổ tay điện tâm đồ – Phạm Nguyễn Vinh
 14. The ECG Made Easy – sách dịch
 15. Thực hành bệnh tim mạch – Nguyễn Lân Việt
 16. Thực hành đọc điện tim – Nguyễn Quang Tuấn
 17. Tim mạch – Y Hà Nội
 18. Triệu chứng tim mạch

IV. GUIDELINE VIỆT NAM, AHA, ESC

1. Bộ Y tế

2. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

3. Bệnh viện Nhân Dân 115

4. Viện Tim

5. AHA

6. ESC

V. Tạp chí tim mạch học Việt Nam

 1. Số 65-2014
 2. Số 66-2014
 3. Số 68-2014
 4. Số 69-2015
 5. Số 70-2015
 6. Số 74-2016
 7. Số 75-76-2016
 8. Số 77-2016

VI. VIDEO ECG, SIÊU ÂM TIM

 1. Siêu âm TIM – Phạm Nguyễn Vinh

VII. Phần mềm Y khoa

 1. 3M Littmann -Introduction to heart sounds
 2. 3M Littmann Stethoscopes – Learning Lung Sounds V2.0
 3. Anatomy and Diagnose Image
 4. Phần mềm ECG

 

Loading...