Tổng hợp bài tham luận hội nghị tim mạch phía nam 2017

Loading...

Tổng hợp bài tham luận hội nghị tim mạch phía nam 2017

Dưới đây là các bài tham luận của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực tim mạch ở các bệnh viện hàng đầu phía nam Việt Nam như: Viện Tim Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chơ Rẫy…. trong hội nghị tim mạch phía nam 2017.


 

Loading...