Tổng hợp bài tham luận hội nghị tăng huyết áp 2016

Tổng hợp bài tham luận hội nghị tăng huyết áp 2016

Dưới đây là các bài tham luận của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực tim mạch ở các bệnh viện hàng đầu Việt Nam như: Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện tim Hà Nội…. trong hội nghị tăng huyết áp 2016.