Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội

Loading...

Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội

Nhập môn sinh lý học, Đại cương về cơ thể sống và hằng tính nội môi, Sinh lý tế bào trao đổi chất qua màng tế bào, Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động, Sinh lý chuyển hóa chất năng lượng. Sinh lý điều nhiệt, Sinh lý máu, Sinh lý các dịch của cơ thể, Sinh lý tuần hoàn, Sinh lý hô hấp, Sinh lý bộ máy tiêu hóa, Sinh lý bài tiết nước tiểu, Sinh lý nội tiết, Sinh lý sinh dục và sinh sản. Sinh lý Nơron, Sinh lý hệ thần kinh cảm giác, Sinh lý hệ thần kinh vận động, Sinh lý hệ thần kinh tự chủ, Một số chức năng cấp cao của hệ thần kinh, Sinh lý cơ…

Các tuyến nội tiết

Linh dow: Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội


 

Loading...