Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Loading...

Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Cảm giác thân thể, Chuyển hóa năng lượng, Chức năng vận động của vỏ não, Cơ học hô hấp. Đại cương về hệ nội tiết Y 2 (2012), Đặc điểm hoạt động TKCC ở người, Điều hòa hô hấp 2015, Điều hòa thân nhiệt. Đồi thị, Giác quan hóa học, Hạch não nền, Hạch nên não Basal ganglia, Hệ lưới và các trạng thái hoạt động của não, Hệ thần kinh thực vật. Hệ viền (Limbic), Hiện tượng điện ở não, Khái quát chức năng vận động – cảm giác của hệ thần kinh. Nơi tiếp hợp – Sự dẫn truyền xung TK qua nơi tiếp hợp SYNAPSE. Phân vùng vỏ đại não, Phân vùng vỏ não. Sinh lý cơ, Sinh lý gan, Sinh lý hệ nội tiết, Sinh lý hệ sinh sản Y 2 (2012), Sinh lý hệ sinh sản, Sinh lý mắt, Sinh lý tai…

Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Dược Hồ Chí Minh


 

Loading...