Tổng hợp bài giảng siêu âm tim khóa 10 – Viện tim mạch Việt Nam

Loading...

Tổng hợp bài giảng siêu âm tim khóa 10 – Viện tim mạch Việt Nam

Dưới đây là chi tiết các bài giảng: Bệnh cơ tim, Bệnh hẹp van hai lá, Bệnh hẹp van hai lá 2, Còn ống động mạch, Cơ sở vật lý của phương pháp chẩn đoán siêu âm, Đại cương về siêu âm Doppler mở cơ tim, Đại cương về siêu âm Doppler tim, Đánh giá áp lực động mạch phổi bằng siêu âm Doppler tim, Đánh giá chức năng tâm thu thất trái, Đánh giá chức năng tâm trương thất trái trên siêu âm tim, Đánh giá chức năng thất trái bằng siêu âm Doppler tim….


 

Loading...