Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ và các trường khác

Loading...

Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ và các trường khác

Nội dung chi tiết: Đại cương về hóa sinh, Khái niệm chuyển hóa các chất, Xúc tác sinh học, Chuyển hóa năng lượng sinh học, Cấu tạo và tính chất của Lipid, Hóa học Protid, Hóa học PORPHYRIN và HEMOGLOBIN, Chuyển hóa Lipid, Các dạng Lipid huyết tương, Chuyển hóa Protid, Chuyển hóa Acid Nucleic, Chuyển hóa Hemoglobin, Liên quan và điều hòa chuyển hóa, Sinh tổng hợp Protein, Chuyển hóa Calci, Phoshphore và xương, Sự trao đổi nước và các chất vô cơ, Hóa sinh hệ thống gan mật, Hóa sinh máu, Hóa sinh các dịch cơ thể,…


 

Loading...