Hóa sinh tổng hợp: Sách, giáo trình, bài giảng và test hóa sinh

Loading...

Hóa sinh tổng hợp: Sách, giáo trình, bài giảng và test hóa sinh

1. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Hà Nội

2. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

3. Bài giảng hóa sinh Học viện Quân Y

4. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

5. Bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ, …

6. Hóa sinh lâm sàng

7. Một số chỉ số hóa sinh thường gặp

8. Bài thảo luận hóa sinh

9. Trắc nghiệm hóa sinh

10. Tài liệu tham khảo hóa sinh


 

Loading...