Các nguyên tắc cơ bản trong siêu âm tim thai

Loading...

Các nguyên tắc cơ bản trong siêu âm tim thai

Khác biệt giữa tim thai và tim người lớn: Trao đổi khí/ tim thai = ở nhau (placenta), Các vị trí giúp trao đổi máu: Ductus venosus (ống TM); Foramen ovale (lổ bầu dục); Ductus arteriosus (ống ĐM)

 • Hai thất P T co bóp đồng thời
 • Thất P : bơm 2/3 cung lượng thất (300ml/ kg trọng lượng thai/phút)
 • Thất T : bơm 150ml/ Kg TL thai/phút
 • Chỉ 8% cung lượng thất qua ĐMP; phần còn lại của cung lượng TP qua ống ĐM  ĐMC xuống
 • Khoảng 21% cung lượng thất trái lên não, đầu, chi trên, phần trên ngực

1. Các bất thường chuyển dịch mô

 • TLT
 • TP2ĐR
 • Tứ chứng Fallot
 • Không lỗ van ĐMP kèm TLT
 • Cửa sổ phế chủ
 • Thân chung động mạch
 • Hoán vị (chuyển vị) đại động mạch

2. Dòng chảy bất thường trong tim

 • TLT quanh màng
 • Khiếm khuyết tim trái
   Giảm sản thất trái
   Không lỗ van ĐMC
   Không lỗ van 2 lá
   Van ĐMC hai mảnh
   Hẹp van ĐMC
   Hẹp eo ĐMC
   Đứt đoạn ĐMC, týp A
 • Khiếm khuyết tim phải
   TLN lỗ thứ 2
   Hẹp van ĐMP
   Không lỗ van ĐMP kèm VLT nguyên vẹn
   Giảm sản tim phải

Chi tiết bài giảng các nguyên tắc cơ bản trong siêu âm tim thai xem và tải tại đây:


 

Loading...