Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – YHN

Loading...

Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – YHN

TS. Phạm Thị Vân Anh

ĐH Y Hà Nội – Bộ môn Dược lý

Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

  • 1. Trình bày được định nghĩa kháng sinh, phân loại kháng sinh
  • 2. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và phân loại của kháng sinh nhóm β lactam.
  • 3. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và độc tính của kháng sinh nhóm aminoglycosid.
  • 4. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị, độc tính và phân loại của kháng sinh nhóm quinolon.
  • 5. Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và độc tính của kháng sinh nhóm cloramphenicol, macrolid, tetracyclin, lincosamid, 5-nitro-imdazol và co-trimoxazol.
  • 6. Trình bày được những nguyên tắc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý.
  • 7. Phân tích được những nguyên nhân thất bại trong việc sử dụng kháng sinh và cách khắc phục
  • 7. Phân tích được những nguyên nhân thất bại trong việc sử dụng kháng sinh và cách khắc phục

Nội dung chi tiết Bài giảng: Thuốc kháng sinh và kháng nấm – ĐH Y Hà Nội xem trực tiếp và tải tại đây

Loading...