Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – YHN

Loading...

Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – YHN

Ths. Đậu Thùy Dương

ĐH Y Hà Nội – Bộ môn Dược lý

Mục tiêu:

  • Trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp.
  • Trình bày được các tác dụng được ứng dụng trong điều trị và áp dụng điều trị của corticoid.
  • Phân tích được tác dụng không mong muốn của corticoid, cách theo dõi và dự phòng.
  • Nêu được tác dụng và áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của androgen và thuốc kháng androgen.
  • Nêu được tác dụng, áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của estrogen và thuốc kháng estrogen.
  • Nêu được tác dụng, áp dụng điều trị, tác dụng không mong muốn của progesteron và thuốc kháng progesteron.
  • Trình bày được phân loại, cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của các thuốc chống thụ thai.

Hormon là:
 Là chất hóa học đặc hiệu
 Do một loại tế bào đặc hiệu tiết ra
 Tác động trên một receptor đặc hiệu.

Nội dung chi tiết Bài giảng: Hormon và kháng Hormon – ĐH Y Hà Nội xem trực tiếp và tải tại đây

Loading...